Điều Khoản Sử Dụng

Đây là trang web thuộc quyền sở hữu của Happy Success, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn tin tưởng và sử dụng dịch vụ website do Happy Success cung cấp và giới thiệu. Nhằm đáp ứng tốt nhất quyền lợi cho các bạn và tạo môi trường trong lành trong học tập, mong các bạn đọc qua một vài quy định bên dưới.

1. Mục đích sử dụng website
+ Không sử dụng website vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
+ Tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về sử dụng Internet và các điều khoản quy định của Nhà nước về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet tại Việt Nam.
+ Không được sử dụng website để gây rối trật tự xã hội, tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
+ Chịu trách nhiệm về tính chính xác thực hiện của các thông tin đăng tải của mình. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu bản quyền.

2. Tuân thủ điều khoản sử dụng
Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách thỏa thuận sử dụng khi bạn truy cập vào trang web videomarketing.edu.vn và happysuccess.vn

3. Điều khoản thay đổi và cập nhật
Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật với bất kỳ nội dung nào trong trang Điều khoản sử dụng này. Việc cập nhật với mục đích phù hợp với mỗi thời điểm quan trọng trong việc phát triển dịch vụ. Việc thay đổi sẽ không được báo trước mà bạn cần phải tự cập nhật thông tin trên trang này.